Zpět

ICT a změny ve výuce
Jak to vidí Vaši kolegové?

Zde budou uveřejňovány práce posluchačů úvodního modulu školení P na téma Využití ICT ve výuce.

Nechcete být prvním, kdo nám zde zveřejní svou kratičkou úvahu na toto téma? Pokud ano, pošltete toto pojednání e-mailem na adresu lektor@markonet.cz. Za Váš zájem Vám již předem děkuji.


"Proč bych měla počítačové technologie používat při své výuce?"

V administrativním oboru jen opisovat písmenka podle učebnice je sice pohodlné a ze začátku také potřebné, ale nestačí. Pro budoucí práci v administrativě podniku je nutné žáky třetího ročníku a samozřejmě v nástavbě seznamovat s co nejvíce informacemi.

L. Šestáková

Protože to v mnohém zkvalitňuje a zefektivňuje výuku a činí ji v neposlední řadě pro žáky mnohem zábavnější. Oceňuji hlavně možnost tvorby různých testů, rychlé vyhledávání informací a obrazového materiálu pro výuku dějepisu a zeměpisu. Děti se sami učí sbírat a vyhodnocovat fakta a činit z nich vlastní závěry. Nabourává to tradiční způsob frontálního vyučování, který bohužel stále často v hodinách převažuje.

Lenka Norková


"Jak byste používal(a) e-mail, WWW, textový editor, grafický editor nebo tabulkový kalkulátor ve své výuce?"

Jsem odborný učitel předmětů Technická zařízení budov a vyučuji výpočetní techniku, konstrukční cvičení, zdravotní techniku a zásobování plynem. Při výuce na počítačové učebně studenti vyhledávají podklady pro svou práci na internetových stránkách.Pro odborné předměty tohoto typu slouží internetový portál www.tzbinfo.cz, kde jsou odborné články i konference na dané téma. Mimo to využívají stránky firem. V současné době třeba při projektu kanalizace www.osma-komorovice.cz.

Využití tabulkového kalkulátoru - mám vytvořené tabulky, které studentům nakopíruji na jejich stanice a oni v nich počítají např. průměry potrubí.

V. Soukup


Vedle matematiky a fyziky učím i informatiku (povinně volitelný předmět). Osnovy pro povinně volitelný předmět jsme si s kolegyní připravily samy. Snažíme se žáky naučit základům operačního systému Win2000 (máme indošáckou učebnu), grafického editoru, textového editoru, tabulkového editoru, prezentace, služeb internetu a základům tvorby jednoduché WWW stránky.

Počítačovou učebnu se nám podařilo dovybavit D-V projektorem, proto můžeme internet, výukové programy či různé prezentace použít i ve třídě se třiceti žáky.

Snažím se "donutit" co nejvíce vyučujících, aby chodili s dětmi do počítačové učebny a doplnili si výuku Internetem, výukovými programy… Na školení Z jsem jich měla většinu.

Tento týden jsme tiskli vysvědčení. Škola zakoupila docela šikovný program na evidenci a vysvědčení od dmSoftware. Je zajímavé, že začínající mladá paní učitelka nevěděla, kde jsou na klávesnici CTRL, ALT a DEL. Počítač asi tedy ke studiu nepotřebovala.

Jako správce počítačové učebny se snažím vybírat výukové programy co s nejširším zaměřením, aby si dokázali vybrat jak prvňáčci, tak deváťáci.

Po vyučování je internetová učebna k dispozici komukoli, kdo potřebuje k přípravě na další den internet. Musím ale přiznat, že menší děti si chodí zahrát hry, starší na chat, ale když potřebují, ví kde na internetu hledat.

Ještě se vracím k otázce. Třeba tento týden měli deváťáci odevzdat práci na téma "Život a dílo fyzika, o kterém byla řeč během školní docházky". Mohli použít internet a většina ho využila. Při matematice jsme si pomocí D-V projektoru a Excelu ukazovali grafy probíraných fcí. Sedmáci si byli procvičovat počítání s celými čísly na výukovém programu, protože to přes Vánoce zapomněli. S osmákama jsme přikládali přílohu k e-mailu, moc se nám to nedařilo, protože Seznam měl nějakou krizi…

Marcela Kubátová


"Jak mohu využívat ICT ve výuce?"

Rozdělila bych to do 4 oblastí:

  1. Využiji to čistě pro sebe: na internetu získávám rychle a pohodlně veškeré informace z oboru, které jako němčinář potřebuji vědět: např. nabídky nakladatelství, často i s ukázkami nových učebnic, nabídky a ceny kursů, informace o akcích, např. prezentace nebo dny otevřených dveří, autorská čtení apod. Udržuji se tak na určité úrovni, kterou mi škola běžně nedá ,a také mám rychle a nečekané kontakty na kolegy, kdy se mi již např. stalo, že jsem procházela, jen tak z dlouhé chvíle, stránky německých univerzit, padla jsem na jméno člověka, od kterého jsem nedávno něco četla, aniž jsem věděla, že na této univerzitě pracuje. Měla jsem k článku dotaz a protože tam měl i e-mail, hned jsem se zeptala, což bych se jinak ani neodvážila a on za 20 minut odpověděl. Budu-li já na úrovni doby, budou profitovat i žáci.

  2. Získávám tak konkrétní informace pro výuku, veškeré cizojazyčné texty z různých periodik, materiály na reálie, obrázky apod., což by mi jinak dalo spoustu práce. Mohu si večer něco vymyslet a druhý den to realizovat, což bylo dříve nemyslitelné. Člověk stále musel sbírat materiály, které se někdy mohly hodit, zanášel si jimi kabinet i byt a než je stačil použít, byly zastaralé. Dnes nic nesháním a když chci promluvit s žáky fundovaně např.o posledních zápasech bundesligy, nemám problém, ačkoli ani nevím, jestli se fotbal hraje na trávě nebo na ledě.

  3. Získávám tak materiály pro výuku, např. testy nebo cvičení, které jsem dříve pracně vyráběla sama, ale na druhé straně si je většinou vyrábím dál, protože jednak je tam řada chyb nebo cvičení neodpovídá mé představě, a jednak žáci mohou najít totéž, co já, takže jako test je test většinou nevhodný. Spíše to tedy použiji na domácí práci, kdy řeknu: "další cvičení možno najít na …"

  4. Mohu to využít přímo ve výuce, protože na konzervatoři máme jazykovou a počítačovou učebnu v jednom a mohu udělat např. hodinu, v níž žáci něco hledají nebo plní nějaké úkoly v němčině přímo na počítači, zadávám referáty, k nimž musí hledat informace apod. Např. jsme dělali plánování dovolené (last minute) podle zadaných kriterií a prezentaci zvolené destinace včetně zdůvodnění volby ostatním.

Hana Marková


Mým oborem je výuka hry na lesní roh, proto si myslím, že ICT ve výuce přímo nevyužiji. Ale je možné najít takovou spoustu všeobecných informací, které jsou pro kantora i žáka v hudebním oboru potřebné.

Zaujal mne odkaz na www.notecka.cz - informace o programu Capella pro tvorbu notových partů - nutnost pro každého výkonného muzikanta.

Možná jednou dojde k přenosu koncertů on-line např. z festivalu Pražské jaro nebo z jiných vrcholných akcí. Ale napřed by musela být vyřešena autorská práva a poplatky za ně, protože Integram, OSA, Svaz výkonných umělců a další se jen tak nedají. Přenos informací touto cestou z lékařských seminářů již není vyjímkou, ale to je úplně něco jiného.

Jaromír Čížek


Ve výuce českého jazyka jsem počítač (textový editor Word) běžně využíval hlavně k přípravě testů, prověrek, pravopisných cvičení apod. Dnes již ČJ nevyučuji, ale pro výuku tohoto předmětu máme u nás ve škole výukové programy firmy Terasoft. Ty je možné využívat hlavně při výuce a procvičování pravopisu. Další možností je využití internetu, ať již k vyhledávání různých informací a materiálů pro literaturu (životopisy, atp.) nebo k práci v některých školských portálech (www.zaskolou.cz, apod.).

Ve výuce Hv, mého druhého aprobačního předmětu, by se také dalo využít internetu nebo také nějakého programu pro psaní not, rozepisování notových partů pro školní orchestr, případně společně s digitálním pianinem ke stahování a nahrávání doprovodů.

Vladimír Čunát


Zpět