S tabulkami do světa

Každá tabulka se skládá z řádků a sloupců, které jsou tvořeny buňkami. Používají se zejména pro znázornění tabelačních údajů, ovšem oblast jejich použití je velmi široká (paralelní sloupce, obrázky vedle sebe atp.).

Pro práci s tabulkou je v textovém editoru panel nástrojů Tabulka nebo nabídka stejného jména. Zde je tedy možné do tabulky přidávat buňky, celé řádky či sloupce a stejně tak je i rušit (odstranit), to ovšem za předpokladu, že jsou tažením myši označeny.

Označování sloupců

V tabulce se označuje jednak tažením myší, řádek se označí stejným způsobem, jako v běžném textu - tedy kliknutím levého tlačítka myši vlevo, v okraji stránky, od tohoto řádku. Více řádků pak tažením myší v okraji u označovaných řádků. Pro označení sloupců je těsně nad horní linkou speciální šipka, která se objeví vždy u toho sloupce, kam kurzor na linku přesunete.

Sloučení a rozdělení označených buněk

Buňky v tabulce lze slučovat či rozpojovat. Opět musí být slučované buňky označeny a pomocí panelu nástrojů a tlačítka Sloučit buňky nebo stejnou volbou v nabídce Tabulka. Pro rozpojení se používá volba Rozdělit buňky.

Ohraničení, výplň a zarovnání obsahu buněk

Nastavení formátu tabulky je realizováno panelem nástrojů Tabulka. Je možné nastavit Vnější ohraničení, jeho barva, tloušťka a styl, horizontální a vertikální zarovnání obsahu atp. Buňky mívají také nastavenu barvu výplně tlačítkem Barva stínování.

Pro rychlé nastavení formátu tabulky je také možné využít sadu přednastavených formátů, které se říká Automatický formát, který je součástí nabídky Tabulka.

Změna orientace textu v tabulce

Výbornou vlastností tabulek je možností vložení textu, který lze pootočit vždy o 90°, tedy v tabulkách je možné změnit orientaci textu. Do příslušné buňky se vypíše text, který bude pootočen a v panelu nástrojů Tabulka kliknutím na tlačítko Změnit směr textu text pootočíte. Pokud jej potřebujete pootočit na druhou stranu, stačí na toto tlačítko kliknout znovu.

Zpět