Formátujeme se styly

Zajisté jste již otevřeli publikaci, kde všechny nadpisy vypadaly stejně a určité prvky byly stejně formátovány. Vytvořit takovýto dokument by dalo spoustu práce pouze se znalostmi o formátování textu a odstavců, proto se pro takovéto formátování využívá stylů.

Styl zachycuje podrobné vlastnosti formátování textu a odstavců a je možné jej svázat s konkrétním dokumentem nebo jej využívat ve všech dokumentech, uložením do globální šablony (NORMAL.DOT).

Styly lze rozdělit do následujících čtyř skupin:

Označení odstavcového stylu

Odstavcový styl obsahuje nastavení vlastností textu i odstavců a používá se pro nadpisy i odstavce. Umožňuje formátování písma (typ písma, velikost, řez, barvu atp.), odstavců (zarovnání, odsazení, řádkování atp.), nastavení tabulátorů, ohraničení, číslování atd.

Označení znakového stylu

Znakový styl obsahuje pouze nastavení textu (např. typ písma, velikost, barvu atp.). Používá se například uvnitř odstavce pro zvýraznění jeho části (např. vlastní styl pro citace apod.)

Vestavěné styly obsahují sadu připravených stylů od výrobce textového editoru.

Každý uživatel textového editoru si také může vytvořit svůj vlastní styl, tzv. uživatelem definovaný styl. Ten může přidat k dokumentu nebo jej vložit do globální šablony. Při vytváření nového stylu musí být zadáno jeho jméno, podle kterého jej pak budete vyhledávat v seznamu stylů, typ stylu, na jakém stylu bude tento nový vytvořen a styl následujícího odstavce (pokud se jedná o styl odstavcový). Po nastavení vlastností stylu se ještě rozhodnete, zda-li jej přidáte do globální šablony, aby jej bylo možné používat ve všech dokumentech a zda se má automaticky styl aktualizovat, pokud v něm provedete jakékoli změny. K tomu jsou dvě zaškrtávací políčka v okně s nově vytvářeným stylem.

Při modifikaci existujícího stylu se postupuje podobně, jako při vytváření nového stylu s tím rozdílem, že styl, který chcete modifikovat zvolíte v seznamu stylů (Formát - Styl) a tlačítkem Upravit se zobrazí dialogové okno pro úpravu stylu.

Použití stylu je velmi jednoduché. Stačí mít označený odstavec nebo text, na nějž má být styl použit a zvolit jeho jméno v seznamu stylů, jež je v panelu nástrojů Formát nebo v nabídce Formát - Styl. Tím se použijí nastavené vlastnosti stylu na označený text či odstavec.

Zpět