Šablonování?

Nosným prvkem každého dokumentu je tzv. šablona, která určuje základní strukturu dokumentu a obsahuje jeho nastavení. Kromě šablony dokumentu existuje tzv. globální šablona (NORMAL.DOT), obsahující nastavení společná pro všechny dokumenty.

Při tvorbě dokumentu si tedy můžete vybrat, na základě jaké šablony bude postaven (standardně je zakládán na šabloně NORMAL.DOT). Seznam šablon je k dispozici, při zakládání nového dokumentu, v nabídce Soubor - Nový.

Pokud si chcete vytvořit svojí vlastní šablonu, nastavte si vlastnosti dokumentu, který bude později šablonou, v nabídce Soubor - Uložit jako… zvolte typ souboru: Šablona dokumentu a zadejte její název. Tím se vaše šablona vytvoří a budete jí moci později používat. Mějte ale na paměti, že ji budete mít k dispozici pouze do té doby, než ji někdo vymaže nebo přeinstaluje programové vybavení počítače.

Zpět