Poznámky, tentokrát bez žákovské knížky

Zejména u odborných textů se setkáváme s poznámkami pod čarou. Využívají se k zadání podrobných komentářů a vysvětlivek k citacím zdrojů.

Každá poznámka pod čarou má své číslo nebo značku, podle které ji pak vyhledáváme. Poznámky bývají buď na konci každé stránky nebo souhrnně za textem.

Vložení poznámky pod čarou je opět intuitivně zařazeno do nabídky Vložit - Poznámka pod čarou. Podobně se vkládají i vysvětlivky.

Pokud je v textu více popisných obrázků, tabulek nebo rovnic, bývá zvykem u nich uvádět titulek, který by měl být krátký, popisný a odlišený stylem písma od okolního textu (například menším písmem).

Zpět