Opakování, matka moudrosti - 2. část

Při elektronické publikaci je potřeba dodržovat určitá pravidla, kterým se říká typografická. V následujícím seznamu je výčet těch nejdůležitějších, které by měly být dodržovány.

Obr: červeně znázorněný zlatý řez formátu A4 297x210 mm

Zlatý řez formátu A4 na výšku (297x210 mm) Zlatý řez formátu A4 na šířku (210x297 mm)

Text bývá často doplňován o grafickou informaci ve formě obrázků. Obrázky je možné vkládat tak, aby byly obtékány textem nebo aby byly součástí textu. Vložení obrázku hledejte intuitivně v nabídce Vložit - Obrázek, kde si můžete zvolit zdroj obrázku (soubor, klipart, skener nebo digitální fotoaparát atp.)

Pokud na vloženém obrázku kliknete pravým tlačítkem myši, je možné nastavit jeho formát. Zde tedy můžeme nastavit velikost obrázku, pozici, oříznutí, jas, kontrast obrázku atd.

Zpět