Opakování, matka moudrosti - 1. část

Každý uživatel by měl mít na paměti jednoduché pravidlo - když něco nevím, tak se zeptám nebo zkusím nalézt řešení v nápovědě. Dnešní nápovědy k programům jsou již ne vysoké úrovni a řešení je tak většinou k nalezení právě zde.

Nápověda, jak bývá zvykem, se aktivuje klávesou F1 nebo v nabídce Nápověda a je možné se zde orientovat podle obsahu, rejstříku a vyhledávání. Obecně je jednodušší řešit problém procházením rejstříku pojmů nebo vyhledáváním, než procházením obsahu nápovědy.

Pomocník MS Office

Do kancelářského balíku MS Office byl také vložen tzv. Pomocník. Pro úplné začátečníky může být šikovnou pomůckou, která jej hlídá po celou dobu práce s textovým editorem a nabízí mu okamžité řešení konkrétní situace. Pokročilejší uživatelé si jej spíše deaktivují, aby je nezpomaloval při práci radami, které již znají.

Aktivace nebo deaktivace Pomocníka se provádí v nabídce Nápověda.

Kontextová nápověda Kurzor Nápovědy Co je to?

Významnou nápovědou, používanou zejména v dialogových oknech, je tzv. kontextová nápověda. V dialogovém okně je znázorněna malým otazníkem v jeho pravém horním rohu. Pokud na něj kliknete levým tlačítkem myši, ke kurzoru se přidá malý otazníček, a pokud tímto kurzorem vyberete nějaký prvek dialogového okna, bude zobrazena kontextová nápověda k tomuto prvku (pokud k němu existuje). Podobně funguje i nápověda Co je to?, kterou můžete zapnout v nabídce Nápověda.

Symboly

Mnohdy je zapotřebí vložit do textu nějaké speciální symboly, jako jsou řecká písmenka, šipky, značka telefonu apod., k čemuž slouží mapa znaků, kterou se příslušná značka vloží. Těmto značkám se říká Symboly a intuitivně je hledejte v nabídce Vložit.

Editor rovnic

Všichni ti, kteří v textovém editoru potřebují vytvářet vzorečky obsahující zlomky, exponenty, sumy, integrály apod., ocení doplněk Editor rovnic. Ten bohužel není součástí standardní instalace, a proto je nutné jej do textového editoru doinstalovat a poté umístit jeho ikonu do panelu nástrojů. Jeho ikonu naleznete ve Vlastních panelech nástrojů, na záložce Příkazy v kategorii Vložit pod příkazem Editor rovnic. Tuto ikonu uchopíte a přesunete do nějakého panelu nástrojů mezi ostatní ikony.

Velmi důležitým nástrojem je v prostředí operačního systému Schránka, proto si zde připomeneme její ovládání. Do schránky je možné vložit text, obrázek, tabulku, zvuk, snímek atp. Vložení označeného objektu do schránky je možné provést několika způsoby:

Práce se schránkou - dovnitř CTRL+C, ven CTRL+V

Ve schránce může být uložen pouze jeden objekt, tzn. pokud do ní vložíte něco jiného, původní bude ze schránky odstraněno a nahrazeno novým (pozn. dnes se již můžete setkat s nástroji, které dokáží pracovat s tzv. vícenásobnou schránkou, je do ní možné vložit více objektů). Objekty ve schránce zůstávají tak dlouho, než jsou přepsány novými nebo dokud nedojde k vypnutí či restartování počítače.

Vložení označeného objektu ze schránky je možné taktéž provést několika způsoby:

Zpět