Odrážíme a číslujeme

Odrážky nebo číslování se používají pro vytvoření seznamu prvků a v textovém editoru je možné takovýto seznam vytvořit dvojím způsobem:

Odrážky a číslování

Vytvoření seznamu formátováním textu předpokládá již napsaný text s budoucími prvky seznamu. Tlačítky Odrážky nebo Číslování v panelu nástrojů Formát z tohoto označeného textu vyrobíte seznam prvků. Nabízí se i pokročilejší nastavení odrážek a číslování v nabídce Formát - Odrážky a číslování…, kde na příslušných záložkách můžete nastavit podrobnosti takovéhoto seznamu.

Automatické vytváření seznamů je založeno na zapsání speciálních znaků, které jsou po zapsání obsahu prvku převedeny na odrážky nebo číslování. Tento způsob je možné použít v situaci, kdy prvky seznamu teprve vytváříte. Ke speciálním znakům patří *, >, -, 1., a), I.. Takovýto znak zapíšete na začátek řádku, za ním bude následovat mezera nebo tabulátor a dále již vlastní prvek. Za prvkem se ukončí odstavec klávesou Enter a tím se seznam začne vytvářet. Za posledním prvkem tohoto seznamu se dvakrát použije klávesa Enter, čímž se automatické vytváření seznamu ukončí.

Automatické vytváření seznamů funguje pouze tehdy, pokud je v textovém editoru povoleno. Aktivovat nebo deaktivovat je možné v Nástrojích - Automatické opravy na záložce Při psaní.

Víceúrovňový seznam

Někdy si nevystačíte s jednoduchým seznamem a potřebujete některé prvky ještě dále rozepsat do podprvků. Pro tento účel se využívají víceúrovňové seznamy. Jsou to v podstatě obyčejné seznamy, u kterých se nastavuje úroveň prvků a způsob jejich zvýraznění. Úroveň prvku je možné nastavit Tabulátorem (zvýšení úrovně, Shift+Tabulátor - snížení úrovně) nebo tlačítky Zvětšit odsazení a Zmenšit odsazení na panelu nástrojů Formát.

Na závěr je ještě nutné připomenout, že číslování se využívá i pro nadpisy kapitol, zejména pak číslování víceúrovňové.

Zpět