Vytvořte si obsah

Ručně vytvořit obsah je prakticky dosti nemožné. Pokud by byl obsah vytvořen a vy jste zasáhli do textu (např. byste změnili velikost písma), čísla stránek u tohoto obsahu by již nebyly pravdivé.

Textové editory umožňují obsah generovat automaticky. Je k tomu zapotřebí znalostí stylů. Každý prvek, který má být zahrnut do obsahu musí mít definován nějaký styl nadpisu, lépe řečeno úroveň osnovy. Z této úrovně se právě vychází při generování obsahu.

Úroveň osnovy se určuje např. při odstavcovém formátu. Každý styl nadpisu má tuto úroveň nastavenu a je možné ji i upravovat současně se stylem. Existuje ještě druhá možnost, jak určit úroveň osnovy, a to v režimu Zobrazení osnovy v panelu nástrojů Osnova.

Pokud již jsou v dokumentu definovány styly nebo úrovně osnovy, může začít generování obsahu. Nabídkou Vložit - Rejstřík a seznamy v MS Wordu dojde k zobrazení dialogového okna, kde se na záložce Obsah připraví nastavení vlastností tohoto obsahu. Po jeho vygenerování je potřeba mít na paměti, že vždy před vytištěním, předáním dokumentu nebo po provedení změn, je nutné obsah aktualizovat kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoli v obsahu a volbou Aktualizovat.

Zpět