Teď budeme hromadně korespondovat

Princip hromadné korespondence je znázorněn na obrázku pod tímto odstavcem. Vychází se z tzv. hlavního dokumentu, což je dokument, který bude vytvořen. Může jím být formulářový dopis, adresní štítky, obálky nebo katalog. Tento dokument se spojí s databází kontaktů. Poté se do hlavního dokumentu vloží tzv. slučovací pole, která slouží k propojení s databází. Sloučením těchto dvou základních kamenů bude vytvořena tisková sestava, což je vlastně dokument obsahující výsledek sloučení. Tento dokument může být vytištěn přímo na tiskárnu nebo uložen do podoby textového dokumentu.

Obr: Schéma hromadné korespondence
hlavní dokument + databáze = tisková sestava

Zpět