Hypertextování v texťáku?

Hypertextový odkaz je místo v dokumentu, které dovoluje přejít k souboru, do určitého místa v souboru nebo k HTML stránce na internetu atp.

Vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Pro jeho vytvoření v textovém editoru musí být text nebo obrázek, který bude odkazem, označen. Potom v nabídce Vložit - Hypertextový odkaz nastavíte vlastnosti odkazu a tím jej vytvoříte. Je možné použít i panel nástrojů Standardní, kde je pro vytvoření odkazu příslušné tlačítko.

Odkaz může směřovat na:

Pokud později převedete textový dokument do podoby WWW stránky, tyto odkazy se zachovají. Je ovšem potřeba dávat pozor na odkazy, které směřují na konkrétní disk, do konkrétního adresáře (složky) na konkrétní soubor, neboť po umístění na internetový server tento dokument nebude dostupný. Je vhodnější umístit dokumenty spojené s převáděnou WWW stránkou do stejného adresáře ještě před převodem.

Zpět