Vytváříme z dokumentu WWW stránku

Export z formátu DOC do HTML

V moderních textových editorech je samozřejmostí převedení textového dokumentu do podoby WWW stránky. Takovémuto převodu se říká export do formátu HTML. Textový editor zajistí, aby veškeré prvky, z nichž je dokument poskládán, byly přeneseny do takové podoby, aby bylo možné celý dokument prezentovat v prostředí internetu (např. rovnice jsou převedeny na obrázky).

Vlastní převod je velmi jednoduchý a spočívá ve vyvolání volby Uložit jako stránku WWW… v nabídce Soubor. Tím se vytvoří ve zvoleném místě HTML soubor obsahující veškeré textové informace a pokud byly v dokumentu obrázky nebo rovnice, vytvoří se ještě sada obrázků, které k dokumentu patří. Všechny tyto soubory je poté možné přenést na webový server.

Zpět