Zajímavá čísla o MS Excelu

Údaje Hodnoty
Počet otevřených sešitů Omezeno dostupnou pamětí
Velikost listu 65536 řádků a 256 sloupců
Šířka sloupce 255 znaků
Výška řádku 409 bodů
Počet listů v sešitu 1 až 255 (standardně 3)
Počet barev v sešitu 56
Počet stylů buněk v sešitu 4000
Rozsah lupy 10 až 400 %
Počet kroků zpět 16
Přesnost čísel 15 číslic
Délka obsahu vzorce 1024 znaků
Počet iterací 32767
Počet vybraných oblastí 2048
Počet argumentů ve funkci 30
Počet vnořených funkcí 7
Počet dostupných funkcí listu 329
Nejstarší datum povolené pro výpočet 1. ledna 1900 (1. ledna 1904)
Poslední datum povolené pro výpočet 31. prosince 9999
Nejdelší časový interval, který lze zadat 9999:99:99
Označení poslední verze MS Excel XP
Označení předchozí verze MS Excel 2000

Zpět