Začínáme s tabulkovým kalkulátorem

Po spuštění tabulkového kalkulátoru jste jistě zaznamenali, že panely nástrojů, obsahující tlačítka, jsou dosti podobné nástrojům z textového editoru. Jsou to zejména nástroje pro formátování textu a standardní panel nástrojů, obsahující základní operace, jako je uložení, otevření, vytištění dat atp. Zde se nebudeme zabývat podrobným zkoumáním jednotlivých tlačítek (od toho již umíte mimo jiné používat nápovědu), ale spíše se zaměříme na obsluhu a základní pojmy.

Souřadný systém s vyznačením souřadnice B2

Základním stavebním prvkem v tabulkovém kalkulátoru je tzv. buňka. Každá buňka se nachází na určité souřadnici, která slouží k další práci s buňkou. Souřadnice jsou určeny názvem sloupce a číslem řádku (např. tedy souřadnice A1, F26 atp., nikdy se nesetkáte se souřadnicí 11B!). Aktuální souřadnice je vždy vyznačena v tzv. poli názvů, které je umístěno vlevo nad názvy sloupců. Toto pole slouží i k pojmenování skupiny buněk, čehož se využívá zejména u rozsáhlých tabulek pro rychlejší orientaci.

V textovém editoru se říkalo souboru s daty dokument, v prostředí tabulkového kalkulátoru mu říkáme sešit. Sešit může mít jeden a více listů, na kterých se vytvářejí tabulky a grafy. Každý list nese své jméno, které si ovšem můžete kdykoli změnit.

Ouška listů

Mezi listy se přepínáte pomocí oušek, které jsou ve spodní části mřížky s buňkami. Přidání, odstranění či přejmenování listu je možné uskutečnit kliknutím pravého tlačítka myši na oušku a následnou volbou příslušné akce.

Také jste zajisté zaznamenali různé tvary kurzoru.

Kurzor Stručný popis
Kurzor pro výběr buněk Tímto kurzorem se vybírají buňky nebo se jím označuje oblast buněk.
Kurzor pro výběr nástrojů a pohyb v nabídkách Standardní šipka pro výběr nástrojů nebo pohyb v nabídkách.
Editační kurzor Editační kurzor se zobrazí v editačním režimu buňky nebo v řádku vzorců.
Kurzor pro přesun buňky nebo buněk Tento kurzor znázorňuje přesunutí buňky nebo skupiny buněk na novou pozici. Zobrazí se na hraně aktuální buňky.
Kurzor pro označení celého sloupce Přesunutím kurzoru na název sloupce (nebo číslo řádku) se objeví kurzor pro označení celého sloupce (nebo řádku).
Kurzor pro změnu výšky řádku Na rozhraní čísel řádků (nebo názvu sloupců) je možné měnit výšku řádku (nebo sloupce).
Kurzor s kontextovou nápovědou Kontextová nápověda.

V předchozí tabulce byla zmínka o řádku vzorců. Jedná se o editační řádek umístěný nad názvy sloupců, do kterého se sestavují vzorce umístěné do aktuální buňky. V tomto řádku je též možné vidět vzorec, kterým byl vypočítán obsah aktuální buňky.

Posledním, neméně důležitým, prvkem je tzv. stavový řádek, který obsahuje informační prvky o stavu programu, výsledky automatických výpočtů nebo stav indikátorů. Tento řádek je umístěn ve spodní části aplikace a automatické výpočty se ovládají pravým tlačítkem myši. Ostatní indikátory se aktivují automaticky, v závislosti na aktuálním stavu programu.

Zpět