Úkoly a cvičení

  1. Spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími kancelářskými aplikacemi (textový editor, poštovní klient), typové motivační příklady a náměty pro jednoduché využití ve výuce.
  2. Motivační ukázky dalších možností tabulkového kalkulátoru (např. ukázka užití tabulkového kalkulátoru jako databáze - záznamy, řazení záznamů, filtry, souhrny, přehledy, kontingenční tabulka ).
  3. Zpět