Zahoďte tužky i pastelky, máme přece tiskárny

Již při práci s textovým editorem jste zajisté ocenili možnost náhledu před tiskem. S touto možností se setkáte i v tabulkovém kalkulátoru. Můžete si tak ověřit, jak by vypadal Váš list, kdyby byl vytištěn.

Často potřebujete změnit např. orientaci papíru, okraje, záhlaví či zápatí atp. Zde budete opět potřebovat nabídku Soubor- Vzhled stránky, kde na příslušných kartách tyto parametry velmi intuitivně nastavíte. Jelikož již většinu těchto nastavení znáte z textového editoru, podíváme se spolu na ty, které jsou zde nové.

Zajímavou možností je např. možnost nastavení měřítka. Můžete tak například docílit toho, že velká tabulka bude upravena tak, aby se nap. vešla na stránku formátu A4. Další zajímavou volbou je možnost vycentrování tištěné oblasti. Rozhodně lépe bude vypadat tabulka či graf, který bude umístěn uprostřed vytištěné stránky, než tabulka umístěná v levém horním rohu. Tato nastavení naleznete, v MS Excelu, na záložce Okraje. Centrovat tak můžete vodorovně i svisle.

Se záhlavím se zde pracuje obdobně jako v textovém editoru. Je tedy možné vkládat údaje do tří oddílů a stejně tak je možné vkládat i automatické prvky (datum, čas, atp.).

Tisknout nemusíte celou tabulku, ale můžete vytisknout pouze zadanou oblast, tzv. Oblast tisku. Tu si definujete taktéž ve Vzhledu stránky pouhým označením této oblasti.

Pokud zadáte pokyn pro tisk, můžete si jednak zvolit, kolik kopií má být vytištěno, ale také se nabízí Rozsah tisku, kde můžete zadat, zda chcete tisknout pouze aktivní list (ten, který je v popředí), celý sešit, označený výběr, či zadáte stránky, které mají být vytištěny (např. 1, 2, 3, 11-22, 25).

Před vlastním vytištěním si dobře rozmyslete, co chcete tisknout, aby byl výsledek konkrétní a neobsahoval zbytečné údaje. Stejně tak si uvědomte, že pokud budete tisknout krásně barevný list s daty na černo-bílé tiskárně, ne vždy musí být výsledek reprezentativní a přehledný (barevná kombinace červená-černá je sice pěkná a moderní, ovšem ne při černobílém tisku).

Zpět