Spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími aplikacemi

Data pořízená v tabulkovém kalkulátoru již umíte uložit či vytisknout, ale navíc máte ještě další možnosti, jak s nimi naložit. Tato data můžete např. pomocí výchozího poštovního klienta odeslat e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Postačí mít správně nakonfigurovaného poštovního klienta a poté zvolit v nabídce Soubor - Odeslat. Nyní ještě budete dotázání co a jak (celý sešit, list, jako přílohu, atp.) chcete odeslat.

Často můžete potřebovat automaticky vložit data z tabulkového kalkulátoru např. do textového editoru s tím, že při jakékoli změně dat v sešitu by mělo dojít ke změně i v dokumentu z textového editoru. Tomuto se říká tzv. propojení. Ukažme si tedy konkrétní příklad. V Tabulkovém kalkulátoru máme vytvořenu tabulku, do které budem průběžně vkládat další údaje. Současně máme vytvořený dokument v textovém editoru, kde chceme mít tuto tabulku vloženu i se změnami, které v ní budou probíhat. Oba dokumenty si tedy otevřeme v příslušné aplikaci. Tabulku označíme a umístíme jí do schránky. V textovém editoru jí pak ze schránky Vložíme jinak (Úpravy - Vložit jinak). Při tomto vkládání zadáte volbu propojení a zadáte typ vkládaného objektu (např. List aplikace Microsoft Excel - objekt). Tím dojde k vytvoření propojení mezi těmito dokumenty. Dávejte si zde ovšem velký pozor. Přesunete-li tyto soubory (i jednotlivě) jinam, propojení se neuskuteční, cesta k datům již nebude aktuální a propojení budete muset vytvořit znovu.

Další zajímavou funkcí je využití exportu z tabulkového kalkulátoru a importu do něj. Tato technologie se používá zejména pro přenos dat mezi různými aplikacemi (např. zpracování databázové tabulky v tabulkovém kalkulátoru či naopak apod.).

V neposlední řadě je možné využít tabulku vytvořenou tabulkovým kalkulátorem i pro práci s hromadnou korespondencí.

Zpět