Propojíme, co se dá

Mnohdy potřebujete vložit údaje z některých buněk do jiných. K tomu se využívá tzv. propojení. Propojovat můžete buňky v rámci:

Pro propojení buněk v listu se používá odkazu na zdrojovou buňku. Takovýto odkaz pak vypadá jako vzorec, začíná tedy znaménkem rovnítko, za nímž je název zdrojové buňky. Pokud tedy hodláte obsah buňky A1 vložit např. do buňky H7 v témže listu, v buňce H7 bude vzorec =A1, který toto propojení vytvoří. Proč se využívá propojení a ne pouhé zkopírování (pomocí schránky) obsahu buňky do jiné? Pokud totiž upravíte zdrojovou buňku, upraví se automaticky i buňka cílová.

Propojení listů

Buňky je možné propojovat i mezi listy (v sešitu). Zkusme opět vytvořit podobné propojení jako v předchozím případě, tedy obsah buňky A1 z listu s názvem List1 propojíme s buňkou H7, která je tentokrát umístěna na listu s názvem List2. Kurzor si umístěte do listu 2 na souřadnici H7. Napište rovnítko, klikněte na ouško listu s názvem List1 a zde umístěte kurzor do souřadnice A1. Poté stiskněte klávesu [Enter], čímž se vytvoří požadované propojení. Pokud se vrátíte do souřadnice H7 (List2) a podíváte se do řádku vzorců, bude v něm zapsáno toto propojení následujícím způsobem: =List1!$A$1. Pokud se vytváří propojení s listem, jehož název je víceslovný (např. Dealerské ceny), tento název musí být v uvozovkách (propojení by pak vypadalo takto: ="Dealerské ceny"!$A$1).

Pokud požadujete propojení více sešitů, i zde Vám Excel pomůže. Propojení dat mezi různými sešity je možné využít např. pro sběr dat při týmové práci na nějakém projektu. Každý člen týmu může pracovat s jiným sešitem a výsledky mohou být propojeny do speciálního sešitu. Sešity mohou být uloženy jak na lokálním počítači, tak i v počítačové síti, ovšem platí zde jedna podmínka - umístění ani názvy sešitů se nesmí měnit (Excel by totiž nedokázal při takovéto změně propojení uskutečnit).

Takovéto propojení si opět ukážeme na příkladu. Vytvoříme nový sešit, do něhož vložíme potřebné údaje. Budeme jej nazývat sešit zdrojový. Tento sešit si uložte! Poté vytvořte nový sešit, budeme jej nazývat cílový, do kterého budem chtít vložit data ze sešitu zdrojového. Zvolte buňku, do které budete chtít tato data vložit, zapište rovnítko, přepněte se (v hlavním panelu) do zdrojového sešitu na příslušný list, zvolte buňku, jejíž data se budou vkládat a stiskněte klávesu [Enter]. Tím se dané propojení vytvoří. Opět si můžete prozkoumat řádek vzorců u propojené buňky.

Zpět