Příčky

Příčky se používají u rozsáhlejších tabulek, kde je zapotřebí mít určitou část "zaparkovánu" proti pohybu. Takováto část se pak nepohybuje při pohybu uvnitř tabulky a vkládá se do ní např. hlavička tabulky (aby bylo patrné, co který sloupec vyjadřuje). Příčky můžete nastavit či odstranit v nabídce Okno. Před nastavením příčky si označte řádek (nebo sloupec), nad kterým (před kterým) bude příčka umístěna a vyberte v nabídce Okno - Ukotvit příčky. Při odstraňování příček stačí použít opět nabídku Okno - Uvolnit příčky.

Zpět