Vždyť už to znáte

Otevření či uložení sešitu je stejné jako v textovém editoru. Využít můžete panelu nástrojů nebo nabídky Soubor. I v tabulkovém kalkulátoru je možné ukládat sešit do alternativních formátů, z nichž je asi nejpoužívanější formát CSV (Comma-separated Values). Jedná se o čistě textový formát obsahující hodnoty dat z listu, které jsou odděleny standardním oddělovačem (např. středníkem).

Také s nápovědou se pracuje stejně. Vyvolá se tedy klávesou F1 nebo v nabídce Nápověda a taktéž zde naleznete známého Pomocníka.

Zpět