Komentáře

Komentář u buňky

U tabulek, které obsahují rozmanité údaje je zapotřebí informovat její obsluhu a významu některých buněk. K tomu se používají tzv. komentáře, jež obsahují krátkou textovou informaci o významu buňky. Komentář poznáte podle toho, že buňka, kde je komentář, má pravý horní roh červeně zvýrazněn. Pokud si umístíte kurzor do takovéto buňky, komentář se zobrazí.

Komentář se vytváří či modifikuje velmi snadno. V buňce, kde chcete komentář vytvořit nebo změnit si klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte příslušnou volbu (Vložit komentář nebo Upravit komentář). Obdobným způsobem můžete komentář i odstranit. Při vytváření komentáře se zobrazí komentářový rámeček, v němž je uvedeno jméno vlastníka (je možné jej smazat) a zde můžete zapsat svou poznámku k této buňce. Kolem tohoto rámečku je osm oušek jimiž můžete měnit velikost rámečku. Uchopením za hranu rámečku jej pak můžete přesunout do místa, kde např. nebude při svém zobrazení překážet.

Komentář můžete nechat i trvale aktivní, tzn. bude zobrazen, i když kurzor není umístěn v dané buňce. Pokud takto hodláte učinit, klikněte si pravým tlačítkem myši do takovéto buňky a zvolte Zobrazit komentář.

Pokud si chcete hromadně zobrazit všechny komentáře nebo je chcete naopak skrýt, použijte nabídku Zobrazit - Komentáře.

Zpět