Bez práce nejsou koláče

Průvodce grafem

V tabulkovém kalkulátoru je možné pohodlně znázorňovat hodnoty z tabulek pomocí grafů. Ke konstrukci grafu slouží jednoduchý průvodce, který uživatele provede celým procesem sestavení grafu ze zadaných hodnot.

Mezi základní typy grafů patří:

Ukázky grafů

Každý, slušně vychovaný, graf by měl mít popsány své osy, měl by obsahovat legendu a bezpochyby i svůj název, aby bylo na první pohled patrné, co daný graf reprezentuje. Pokud tyto údaje nezadáte při sestavování grafu v průvodci, můžete je přidat dodatečně. K tomu se využije panel nástrojů Graf nebo poklepáním levým tlačítkem myši na prvku, který již byl vytvořen, ale vy u něj hodláte provést změny (např. velikost písma, barvu, výplň, otočení 3D grafu atp.)

Zpět