Jednoduché funkce

Každý tabulkový kalkulátor obsahuje celou řadu předdefinovaných funkcí. My si zde představím některé, které využívá MS Excel.

suma(argument_1; argument_2; ... argument_n)
Ukázka funkce suma()

Tato funkce provede součet argumentů. Argumenty mohou být buď číselné hodnoty nebo odkazy na buňky s hodnotami, které mají být sečteny. Argumenty mohou tvořit i skupinu sousedních buněk, tzv. interval, který se zapíše s dvojtečkou, čili ve tvaru argument_1:argument_n.

Tlačítko AutoSum

Tuto funkci můžete vložit též tlačítkem AutoSum, které se nachází ve standardním panelu nástrojů. Další alternativou je vložení klávesovou zkratkou (Alt + =) v buňce, kde má být součet proveden.

průměr(argument_1; argument_2; ... argument_n)
Ukázka funkce průměr()

S touto funkcí zjistí tabulkový kalkulátor aritmetický průměr ze zadaných hodnot, které jsou argumenty této funkce. S argumenty se pracuje stejným způsobem jako u předchozí funkce.

dnes()
Ukázka funkce dnes()

Funkce dnes() vloží do buňky vždy aktuální datum. Tato funkce nemá žádný argument.

když(podmínka; ano; ne)
Ukázka funkce když()

Tato logická funkce pracuje s podmínkou. Podmínka je prvním argumentem této funkce. Po vyhodnocení funkce rozhodne, zda použije druhý argument, který se provede v okamžiku, kdy podmínka splněna je, nebo třetí argument, který se provede v okamžiku, kdy podmínka splněna není.

velká(argument)
Ukázka funkce velká()

Textová funkce velká() převádí řetězec, který je argumentem této funkce na velká písmena. Argumentem může být buď přímo řetězec, ale častěji se používá odkazu na buňky s textem.

countif(argument_1; argument_2)
Ukázka funkce countif()

Statistická funkce countif() vrací počet buněk, které splňují zadané kritérium. První argument označuje oblast, která se bude procházet a druhý argument pak obsahuje zadané kritérium.

Zpět