I skladník ve šroubárně může formátovat

Obsah buněk se formátuje obdobně jako v textovém editoru. V buňkách se také pracuje se některými základními datovými strukturami, které určují způsob zobrazení hodnoty v buňce. Jedná se o datové struktury:

Tyto datové struktury si může tabulkový kalkulátor nastavit sám, v závislosti na zadaných údajích, ovšem může je zadat i uživatel v nabídce Formát - Buňky.

Kopie formátu

Pokud se vytvoří hodnota závislá na již formátované buňce, může se tento formát převzít automaticky i pro tuto buňku. Pro přenesení formátu je možné využít i tlačítko pro kopii formátu.

Zpět