Můj počítač je nemocný

Virus je velké zlo pro počítač

Následující zásady antivirové prevence se vztahují spíše na domácí použití počítače. Ve škole či v podnikovém prostředí by se o tuto prevenci měl starat správce sítě, který tyto pravidla zná a měl by je dodržovat. Proto také většinou existují určitá pravidla práce v počítačové učebně či jiném počítačovém pracovišti, která si správce jen tak nevymyslel pro ztížení práce uživatelů, ale mají své opodstatnění např. právě při antivirové prevenci.

Na co je tedy zapotřebí myslet při práci s počítačem, ale i jindy? Vše je shrnuto v následujících osmi bodech:

  1. Používejte antivirový program a udržujte jej vždy v aktuální verzi, stejně tak zacházejte i s aktualizacemi virových databází.
  2. Opatrně zacházejte s přílohami u e-mailových zpráv, mohou obsahovat vir, který se aktivuje automaticky či po spuštění této přílohy.
  3. Pravidelně zálohujte svá data, nejlépe častěji a hlavně mimo svůj počítač (např. na CD-ROM), pokud bude Váš počítač napaden, odcizen či jinak poškozen, můžete si data obnovit právě z této zálohy.
  4. Ke svému počítači pouštějte pouze osoby povolané, nikdy jej nenechávejte na pospas komukoli, neboť tato osoba Vám může, i když třeba nechtěně, počítač infikovat virem.
  5. Pravidelně aktualizujte a záplatujte své programové vybavení vč. operačního systému, spousta virů využívá právě bezpečnostních děr v systému nebo aplikacích, které používáte a touto skulinkou se dostat do Vašeho počítače.
  6. Pravidelně získávejte informace z různých zdrojů (internetové servery výrobců antivirových programů, odborné časopisy atp.), abyste byli připraveni na případnou nákazu.
  7. Šifrujte a elektronicky podepisujte elektronickou poštu. Šifrované zprávy jsou odolné vůči změnám. které by mohl provést vir.
  8. V případě potřeby se obraťte vždy na odborníka, amatérské odstraňování virů může vést i ke ztrátě dat!

Antivirovou kontrolu můžete nechat provádět automaticky (naplánováním úlohy v daný čas). Rozhodně tuto činnost naplánujte na dobu, kdy s počítačem nepracujete, neboť dojde ke zpomalení počítače a tím i Vaší práce. Proto je vhodné kontrolu provádět ráno před započetím práce či večer (i v noci), neboť dnešní počítače a programy dokáží po ukončení kontroly počítač automaticky vypnout.

Pokud se přesto pokusíte vir ze svého počítače odstranit, mějte na paměti dvě zásady:

Společnosti zabývající se problematikou virů pravidelně aktualizují své programy i virové databáze. Mnohdy uvolňují i specializované prográmky pro odstranění konkrétního viru. Takovéto prográmky pak dokáží vir odstranit, ovšem získávejte je z důvěryhodných zdrojů. Před započetím odstranění viru z počítače si veškerá data zazálohujte mimo svůj počítač (určitě ne na jiný, mohli byste infikovat i tento) a řiďte se pokyny odvirovacího prográmku. Některé antivirové programy dokáží vir odstranit bez specializovaného prográmku, ovšem i zde platí zásada zálohování.

Při odvirování počítače připojeného do nějaké centralizované sítě (učebna atp.) raději informujte jejího správce případně nechte odvirování na něm.

Závěrem ještě několik zajímavých odkazů na výrobce antivirových programů:

Poznámka: Prvním zdokumentovaným autorem viru byl Fred Cohen, jehož "program" se dokázal šířit napadením hostitelského programu a jeho změnou tak, aby výsledný program obsahoval kromě původních funkcí také kopii viru.

Zpět