Síť bez ryb?

Běžně se dnes můžete setkat se dvěma typy počítačových sítí:

Architektura klient-server

Sítě typu klient-server jsou profesionálnějším řešením propojení počítačů a sdílení dat na nich. S tímto řešením se můžete setkat v podnicích, školách, na úřadech apod. Server je počítač, který obsahuje důležitá data (programy, data, apod.) a většinou také mívá na starosti chod celé sítě, přidělování uživatelských práv a další služby určené pro práci na klientských stanicích. Klientská stanice je počítač, který se dokáže k serveru připojovat a využívat jeho služeb.

Na serveru máte většinou přidělena uživatelská práva (proto se musíte k serveru přihlašovat pod uživatelským jménem a bezpečnostním heslem), která Vám umožní zde ukládat svá data (Vaše dokumenty apod.) a poté se k nim kdykoli vracet. Pokud by byla data uložena na klientském počítači, vystavujete se nebezpečí ztráty těchto dat. Proč? Stačí, aby nějaký vtipálek tato data vymazal a Vaše práce přišla vniveč. Proto se data ukládají na server do místa, ke kterému máte přístup jenom vy a jeho správce. Navíc to nese i tu výhodu, že tato data máte k dispozici z jakéhokoli počítače, který se může k tomuto serveru připojit (v rozdělané práci můžete pokračovat i na jiném počítači).

Tohoto řešení se využívá i prostřednictvím rozličných aplikací, které umožňují týmovou spolupráci, sdílení databází apod. Tyto aplikace a jejich data jsou uloženy a spuštěny na serveru a klientské stanice se k nim připojují a využívají těchto prostředků s ohledem na uživatelská práva.

Architektura rovný s rovným (P2P)

U sítí typu P2P jsou si všechny počítače rovny, tzn. žádný nepřebírá funkci serveru. Toto řešení se využívá pro velmi jednoduché propojení počítačů, které pak umožňuje např. sdílení dat nebo dalších síťových zařízení (tiskárny, apod.). Takovouto počítačovou síť dokáže postavit i amatér v domácích podmínkách, většinou jí využívají děti pro hraní síťových her. Je to i vhodný nástroj k tomu, jak proniknout do tajů počítačových sítí a využívání dat v síti.

Zpět