Bez pravidel to jde jen obtížně

Každá počítačová učebna by měla mít svůj řád, který má své opodstatnění. Dávají jasná pravidla pro její uživatele a zamezuje se tak celé řadě nepříjemností při chodu učebny. Dále uvádím pravidla počítačové učebny, která mi poskytl jeden kolega (absolvent úvodního modulu P), jež jsou v platnosti na jejich počítačové učebně.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEDABYLE
ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY

PŘÍSTUP DO UČEBNY

Do učebny mají žáci přístup pouze v doprovodu vyučujícího. Výjimky stanoví ředitel školy.

PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ V UČEBNĚ
 1. Žáci se řídí pokyny přítomného učitele.
 2. Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je stanoven zasedací pořádek. Žáci jsou povinni jej dodržovat.
 3. Při jakékoli závadě nebo problému (nejde monitor, počítač "zamrzne", apod.) žáci informují vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu.
 4. Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště.
 5. Při práci na počítačích je žákům zakázáno:
  1. používat jakékoli vlastní diskety (pro ukládání dat mají žáci přidělen prostor na serveru, případně na některé z pracovních stanic). Ti žáci, kteří mají zapůjčenou školní disketu, nebudou tuto disketu přenášet mimo školu. Výjimky může dovolit pouze správce.
  2. přenášet jakékoli součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné (klávesnice, myši, monitory,...).
  3. otevírat počítač a jakýmkoli způsobem manipulovat s vnitřkem počítače.
  4. otevírat tunel za počítačem a měnit zapojení kabelů, či připojovat další kabely.
  5. jakkoliv zasahovat do SETUPu počítačů - změny mohou provádět pouze správce sítě nebo učebny.
  6. používat tiskárny a skener bez svolení učitele.
  7. provádět jakékoli změny v nastavení systému Windows.
  8. svévolně vytvářet, mazat, přesouvat, přejmenovávat a kopírovat adresáře.
  9. zasahovat do cizích souborů (instalované programy, data ostatních žáků), přesouvat je, přejmenovávat a mazat.
  10. měnit nastavení systémového data a času.
  11. jíst a pít v prostorách učebny, donášet do učebny potraviny a nápoje.

Poznámka: Vzhledem k charakteru práce v počítačové učebně se hodnotí překročení stanovených pravidel jako závažný prohřešek a je třeba počítat s vážnými důsledky.

Mgr. Jiří Zibura - ředitel školy


Zpět