Ten program mi ještě chybí

Grafické rozhraní operačního systému MS Windows (vzadu) a LINUX (vpředu)

Počítač bez programového vybavení by byl jen mrtvá skříň, která zabírá zbytečné místo na stole. Základem je vždy operační systém, který "mrtvé železo" oživí. Na domácích počítačích se většinou setkáte s operačním systémem Windows a dnešní trend směřuje i k vybavení velmi stabilním operačním systémem LINUX. Kromě výkonného jádra operačního systému a grafického rozhraní (GUI) máte k dispozici i několik jednoduchých aplikací, jež jsou součástí balíčku s instalací tohoto operačního systému.

Před vlastní instalací dalších aplikací je potřeba zjistit, jaká je minimální a doporučená konfigurace počítače, na kterém bude provozována a taktéž operační systém, s nímž je kompatibilní. Neméně důležité je zjistit volnou kapacitu pevného disku, kam bude program nainstalován. Pokud tyto parametry odpovídají požadavkům, můžete se pustit do vlastní instalace (pozor na autorská práva a kradený software!).

Modernější programy dodávané na CD-ROMech se automaticky spustí po vložení instalačního CD a vyvolá se průvodce snadnou instalací. Součástí tohoto průvodce bývá zadání místa, kam bude program nainstalován, popř. je možné zvolit, o jaký druh instalace se pokoušíte (standardní, minimální, vlastní, úplná atp.).

Pokud ovšem program stáhnete z internetu či jej získáte jiným způsobem (legálním), budete muset instalaci spustit ručně. V tom okamžiku je zapotřebí se poohlédnout po souborech INSTALL.EXE nebo SETUP.EXE, případně je instalační průvodce součástí spustitelného balíčku (spustitelný soubor), po jehož spuštění se začne program instalovat.

Odinstalování programu je možné zrealizovat buď zástupcem, který se přidá do skupiny s programem (tzv. UNINSTALL) nebo instalačním průvodcem v ovládacích panelech operačního systému. Zde je nutno podotknout, že ne všechny deinstalátory po sobě uklidí 100 % a v programových složkách tedy mohou některé části programu zůstat.

Před instalací či deinstalací programového vybavení na počítačích, které používají i další uživatelé (např. ve škole) je zapotřebí seznámit se s pravidly počítačové učebny, aby jste tato pravidla neporušili, což by mohlo vést např. k odstranění Vašeho účtu správcem či nějaký jiný postih.

Zpět