Stůj, řekni heslo!

Jelikož jsou pro nás dnešní elektronická data velmi důležitá, setkáváme se s tím, že se ukládají pod přístupovými hesly. V této části je vytvořen seznam těch nejzákladnějších pravidel pro práci s hesly, která by měla být dodržována, aby jste předešli např. útokům od nepovolaných osob na Vaše data.

Jak vytvořit dobré heslo?
Jak zajistit, aby heslo nebylo snadno zjistitelné?

Částečně zde bylo použito materiálů od Symantec.

Zpět