Prezentujeme dočista, dočista!

Pro sestavení úspěšné prezentace je zapotřebí dodržet určitá pravidla.

Pokud tedy máte tato pravidla na paměti, můžete se pustit do přípravy podkladů pro vlastní prezentaci. Nejprve si musíte rozmyslet, jaký nástroj pro prezentaci zvolíte, neboť k dispozici je celá řada nástrojů od prezentace na fóliích, přes diaprojektory až po moderní data-video projektory, ostatní způsoby prezentace nevyjímaje.

Vlastní materiály pro prezentaci by měly dodržovat následující zásady:

V dnešní době se nejčastěji prezentace připravuje v elektronické podobě, s využitím programu pro tvorbu prezentací (např. MS PowerPoint, Open Office Impress, Corel Presentations, atp.)

Závěrem nesmíme zapomenout na způsob promítání hotové prezentace. Může se jednat o promítání skupinové (D-V projektor, obrazovka televize, obrazovky více počítačů) nebo individuální (určená pro jednoho žáka u počítače - podrobnější text, menší obrázky).

Zpět