Když se řekne vektorový obrázek

vektorový obrázek je složen z matematicky popsaných křivek

Vektorový obrázek mapuje čáry na neviditelné mřížce a uchovává je jako soustavu instrukcí, které přesně popisují tvar, velikost a pozici každého objektu v obrázku. Zároveň též obsahují informace o tloušťce čáry, její barvě i výplni jednotlivých objektů.

K základním objektům ve vektorové grafice patří:

Kombinací či úpravou těchto objektů pak vzniká výsledný vektorový obrázek. Pro úpravu základních tvarů se používá tzv. tvořítko.

Vektorová grafika má výhodu v tom, že kdykoli změníte rozměry objektů, výsledná kvalita se, díky matematickému popisu všech vektorových objektů, nezmění. Objekty mají většinou pevně danou svojí pozici, na kterou byly přesně umístěny pomocí souřadného systému. Velikost se též nastavuje s ohledem na souřadný systém (u rastru se objekty nastavovaly "od oka").

Vektorové obrázky se používají zejména pro tištěný výstup. Kvalita pak závisí na tomto výstupním zařízení. Mezi nevýhodu tohoto grafického znázornění patří omezená oblast použití. Vektorový obrázek je možné převést na rastrový a tomuto procesu se říká rasterizace. Takto získaný obrázek většinou není tak kvalitní pro zobrazení na zobrazovací jednotce, jako kdyby byl získán např. skenerem.

Zpět