sTiskni to precizně

I když dnes digitální fotografie archivujeme na digitálních médiích, občas je zapotřebí mít fotografii v podobě papírové. Zde se pak nabízí tři otázky - jak, za kolik a na co fotografii vyrobit.

Obecně platí, že kvalitní papírovou fotografii lze vyrobit pouze na profesionálním zařízení. Tato zařízení bývají velmi drahá, proto se vyplatí svěřit své fotografie fotolabu. Tím nám odpadne i starost o papír na kterém má fotografie být vytištěna. Pokud se zvolí tato cesta, je již spočítáno, že náklady na takovouto digitální fotografii jsou nižší než na fotografii klasickou.

Inkoustová tiskárna HP s fotorealistickou kvalitou tisku

Pokud zvolíme druhou cestu, tedy vyrobení papírové fotografie doma na koleně, musíme se připravit na několik důležitých věcí.

Pro domácí tisk musíme zvolit vhodný papír a vhodnou tiskárnu s přiměřeným rozlišením.

S tiskárnami je to jednoduché, neboť dnešní trh nabízí celou řadu velmi kvalitních tskáren s přídomkem fotorealistické. Buď se jedná o inkoustové tiskárny s vylepšenou kvalitou tisku a zvýšeným rozlišením nebo jsou to tiskárny laserové či tiskárny pracující s technologií LED. Zde je nutné se připravit na poněkud vyšší cenu.

Pro inkoustový i laserový tisk jsou odlišné papíry nesoucí společný název - fotopapíry, kterých je na trhu celá řada. Většinou je možné zvolit tyto vlastnosti papíru:

U inkoustového tisku je neméně důležitý inkoust, kdy se používá tzv. fotografický inkoust, který je dražší než obyčejný, ovšem dokáže s vhodným papírem doslova divy.

Zpět