Slovníček pojmů

Pojem Stručný popis
Adobe Acrobat Program firmy Adobe pro vytváření dokumentů v přenosných formátech (PDF - Portable Document Format), který dokáže zobrazit původní vzhled dokumentu, aniž by měl k dispozici konkrétní program nebo font, kterým byl dokument vytvořen.
Aliasing (roztřepení) Zoubkovitost okrajů, která se objevuje u obrazu při malém rozlišení. Muže být způsobena nesprávným skenováním, nebo zpracováním obrazu.
Anti-Aliasing (potlačení roztřepení) Technika vyhlazování přechodu mezi dvěma částmi obrazu. Odstranění nebo zarovnání zubatých okrajů pomocí technik průměrování nebo vyhlazování.
Beziérova křivka Bezier Curve. Křivka, která je dána dvěma koncovými body a nastavením tvarovacích bodů (směrnic).
Bitmapová grafika Bitmap Graphics. Grafika, jenž je tvořena jednotlivými pixely.
Bod Dot. Obraz v barevných separacích nebo polotónech je tvořen z jednotlivých bodů. Polotónové body mají stejnou hustotu, ale proměnlivou velikost.
CCD Charged Coupled Device - nábojově vázaný prvek. Typ fotocitlivého snímače, který je používán v moha skenerech, digitálních fotoaparátech a kamkordérech. Tento snímač vytváří elektrický proud přímo úměrný množství světla, které na něj dopadá.
CMYK Cyan, Magenta, Yellow, Black (azurová, purpurová, žlutá a černá). Čtyři barvy, které se používají při čtyřbarevném tisku pro vytváření fotografického vzhledu a plných barev. Černá barva se přidává navíc, protože barvy CMY nejsou dostatečně čisté pro vytvoření skutečné černé barvy.
Dithering Postup používaný některými výstupními zařízeními pro simulování stupňů šedé nebo barevných odstínů pomocí techniky náhodného uspořádání pixelů různých tvarů a velikostí, místo pravidelného uspořádání polotónových bodů.
DPI Dots Per Inch – počet bodů na palec. Hodnota popisující rozlišení obrazových souborů, skenerů, nebo výstupních zařízení. Množství rozlišitelných pixelů, které dané zařízení dokáže nanést bud vertikálně nebo horizontálně na jeden palec (cca 2,54 cm).
GIF Graphics Interchange Format. Formát grafických souborů, vyvinutý pro práci s kreslenými obrázky a screenshoty. Formát GIF používá bezztrátovou kompresi, dokáže nastavit jednu barvu jako průhlednou. Používá se též pro uložení jednoduchých animovaných sekvencí (tzv. animovaný GIF).
Histogram Graf zobrazující četnost výskytu jednotlivých odstínů v obraze. Na vodorovné ose se vynáší jednotlivé dostupné odstíny (od černé až po bílou). Na svislé ose se uvádí počet pixelů, které v daném obrazu mají odpovídající odstín.
HSV Hue, Saturation, Value. Barevný model, který k popisu barev používá veličiny Hue (odstín), Saturation (sytost) a Value (jas).
JPEG Joint Photographic Experts Group. Formát grafických souborů, vyvinutý pro práci s fotografiemi a jinými barevnými rastrovými obrázky. Formát JPEG používá kompresi a průměrování, výsledné soubory jsou menší než u jiných grafických formátu. Při ukládání obrazu ve formátu JPEG dochází k malým ztrátám informace a v některých případech i ke ztrátě kvality.
Moire (moaré) Vznik nechtěných, periodicky se opakujících vzorů, ke kterým dochází při nevhodném překrytí dvou polotónových rastrů. Změna úhlu rastru většinou moaré odstraní.
OCR Optical Character Recognition – optické rozpoznávání znaků. Software, který umožňuje převádět skenované dokumenty, uložené do grafických souborů, na textové soubory.
PDF Portable Document Format – přenosný formát dokumentů. Formát elektronických dokumentů, který umožňuje přenos datových souborů mezi různými platformami. V nich lze zobrazit původní vzhled dokumentu, aniž by byl k dispozici původní program nebo písma, kterým byl dokument vytvořen. Pro prohlížení souboru v tomto formátu lze použít řadu volně dostupných programů, např. Adobe Acrobat Reader.
Pixel Zkratka slov "picture element", označuje se jí obrazový bod.
Point (typografický bod) Délková jednotka používaná v typografii, zejména v anglosaských zemích. Její velikost je 1/2 pica, tj. asi 1/72 palce, tj. 0,353 mm.
Rastrový obraz Raster Image. Obraz definovaný jako souhrn pixelů tvořících pravoúhlou plochu.
Rendering (vizualizace) Aplikace světel a stínů na dvojrozměrný obraz tak, aby vznikl dojem pohledu na trojrozměrný objekt.
Retušování Retouching. Odstranění chyb nebo nevhodných částí z obrazu.
RGB Označení pro aditivní barevný systém, tvořený červenou (Red), zelenou (Green) a modrou (Blue) barvou. Tento systém je použit např. v obrazovkách monitoru nebo televizoru pro vytváření barevného obrazu.
Rozlišení Resolution. Veličina udávající počet pixelů (obrazových bodů) na jednotku délky v daném obrazu. U vstupních nebo výstupních zařízení udává počet bodů, které je dané zařízení schopné rozpoznat nebo vytisknout na jednotku délky (obvykle palec).
Screenshot Uložený obsah obrazovky, např. okno aplikace. Ukládá se klávesou PrintScreen (celá obrazovka) nebo klávesovou zkratkou Alt+PrintScreen (pouze okno v popředí).
Thumbnail (náhled) Malý, informativní obraz s nízkým rozlišením, odpovídající danému obrazu.
Transparentnost Transparency. Průhlednost obrázku. Jedna nebo více barev je označena jako průhledná. Tato barva je nahrazena barvou pozadí WWW stránky.
TWAIN Standardní softwarové rozhraní umožňující komunikaci a vzájemnou spolupráci různých skenerů, digitálních fotoaparátů a aplikačních programů.
Vektorový obraz Vector Image. Obrazy, vytvářené matematicky popsanými křivkami a výplněmi.
WYSIWYG What You See Is What You Get. Nastavení parametrů monitoru tak, že texty a obrazy na monitoru odpovídají barevně i tvarově provedení, které má být vytištěno.
Zachycení, sejmutí Capture. Získání informace, např. obrazové, pomocí skeneru či digitálního fotoaparátu.
Zoom Zvetšení (Zoom in) obrazu nebo jeho části zobrazené na monitoru. Opakem této funkce je zmenšení (Zoom out).

Zpět