Zase ty šablony

Tak, jako v textovém editoru můžete využívat pro tvorbu dokumentů šablon, i při tvorbě prezentace je vždy připravena vzorová sada šablon, tzv. šablony prezentace a šablony návrhu.

Jeden snímek ze vzorové šablony prezentace

Šablony prezentace obsahují vzorovou sadu snímků, jejich rozložení, barevné schéma, atp. a obsah jednotlivých snímků se upraví přesně pro potřeby dané prezentace.

Šablona návrhu nabízí jediný snímek, u kterého je nastaveno barevné schéma, formátování písma, rozložení prvků na snímku, obrázky atp. Na základě tohoto snímků se pak dotvářejí snímky další, které vytvoří vlastní prezentaci.

Při spuštění prezentačního programu je uživatel dotázán, jakým způsobem chce prezentaci vytvořit, přičemž má možnost mimo jiné zvolit vytvoření pomocí těchto šablon. Pokud si tuto variantu zvolí, může začít prezentaci upravovat. Šablonu si může též zvolit při vytváření nové prezentace v nabídce Soubor - Nový.

Zpět