Jako na vojně, pěkně v řadě za sebou

Pořadí objektů

Vektorové objekty je možné vytvářet v jakémkoli pořadí neboť kdykoli existuje možnost jejich pořadí změnit. Objekt, jehož pořadí chcete změnit, musí být označen výběrovým nástrojem. Pro změnu pořadí se používá ve většině vektorových editorů klávesových zkratek CTRL + PageUp nebo CTRL + PageDown. Tím se pořadí vybraného objektu změní směrem nahoru nebo dolů v závislosti na ostatních objektech.

Výbornou pomůckou pro uživatele jsou ve vektorových programech tzv. vodící linky. Jsou to pomocné linky, které mohou využívat tzv. magnetického efektu, což je schopnost přitahovat k sobě objekty. Tím můžeme dosáhnout např. toho, že všechny objekty jsou v jedné lini, určené právě touto vodící linkou. Poloha těchto linek je určena taktéž souřadným systémem, proto je možné je umístit do konkrétních souřadnic vodorovně, svisle a někdy i šikmo. Pro jejich umístění je stačí vytáhnout z vodorovného či svislého pravítka. Tyto linky se při tištění obrazu netisknou! Podobnou pomůckou je tzv. mřížka bodů (někdy též síť).

Průhlednost objektů

U vyplněných objektů je možné nastavit tzv. průhlednost. Pokud má být částečně vidět objekt, který se nachází pod výše postaveným objektem, určí se u horního objektu úroveň a styl průhlednosti.

V souvislosti s vektorovou grafikou se hovoří o zvýšené přesnosti, proto se zde objekt neumístí "od oka", ale určí se přesně jeho pozice v závislosti na souřadném systému. K určení pozice obsahuje editor plovoucí okno nebo panel, kde se určí souřadnice středu objektu, středu hrany nebo vrcholu.

Zpět