Když se řekne rastrový obrázek

rastrový obrázek je složen z bodů

Rastrový obrázek je posloupnost bodů (pixelů) rozmístěných v mřížce, které se říká rastr. U každého bodu je bitově zaznamenána barva a bod je zanesen do mřížky pomocí souřadnic.

Počet bodů v této mřížce udává rozměry celého obrázku a tím také jeho rozlišení. Rozlišení se udává v jednotkách dpi (Dots Per Inch) a udává, kolik bodů se tedy vejde na délku jednoho palce (1" = 2,54 cm).

Každý bod obrázku nese bitovou informaci o své barvě. Čím více bitů je pro tuto informaci vyčleněno, tím více barev je možné pokrýt a tím také narůstá objem dat. Na počtu barev je tedy závislá barevná hloubka. Podle počtu barev pak rozlišujeme obrázky:

Podle barevné hloubky se pak v praxi setkáváme s rastrovými obrázky obsahující:

Rastrové obrázky se používají pro ukládání obrazů reálného světa, jako jsou skenované obrázky, digitální fotografie atp. Z větší části se využívají pro zobrazování na zobrazovacích jednotkách, jejich tištěný výstup je ovlivněn kvalitou (rozlišením) obrázku. Mezi nevýhodu tohoto grafického znázornění patří značný velikost souboru nesoucího grafickou informaci. I když se dnes používají speciální komprimační metody, je to spíše na úkor kvality obrázku.

Zpět