Knihy z nul a jedniček

Zástupce dokumentu ve formátu PDF

Pro distribuci elektronických dokumentů se zejména ve světě internetu používá formát Adobe PDF (Portable Document Format). Je to univerzální formát, který zachovává všechna použitá písma, layout atp., bez ohledu na aplikaci a platformě, kde byl vytvořen nebo kde je momentálně prohlížen.

S formátem PDF se připravte na příjemné zjištění, že i dokumenty s diakritikou si bude moci kdokoli přečíst kdekoli ve světě. Dále je příjemné, že je možné jejich obsah vyhledávat i v prostředí internetu (např. populární vyhledávač www.google.com). Dále je možné do dokumentu vkládat obsahy, záložky, dokumentové odkazy odkazy i odkazy na internetové stránky atp.

Prohlížeč PDF souborů - Adobe Acrobat Reader

Dokument v tomto formátu je možné prohlížet či tisknout ve freewarovém (a lokalizovaném) programu Adobe Acrobat Reader, který bývá volně ke stažení z internetu nebo je distribuován na discích (CD i DVD), které jsou dnes součástí populárních časopisů. Tento program je možný provozovat na většině nejběžnějších platforem, což jej staví na pomyslný vrchol pyramidy.

Panel nástrojů Soubor Panel nástrojů Soubor nabízí možnost otevření, uložení, tisk a vyhledávání v PDF dokumentu

Panel nástrojů Navigace Panel nástrojů Navigace usnadňuje listování v dokumentu

Panel nástrojů Základní nástroje Panel nástrojů Základní nástroje nabízí možnost označování textu nebo grafiky a režim posunu (ručička) a lupy
Panel nástrojů Zobrazení Panel nástrojů Zobrazení určuje náhled dokumentu při jeho prohlížení. Zejména se používá náhledu přes celou šířku obrazovky

Tvorba dokumentů ve formátu PDF

Na internetu se celá řada nástrojů pro tvorbu dokumentů ve formátu PDF. Některé z nich jsou licencované, ovšem k dispozici je i pár programů, které jsou šířeny zdarma (licence freeware, GPL apod.). Většinou tyto programy fungují jako tiskové manažery, tzn. že po své instalaci se přidají do složky Tiskárny a poté je možné s nimi i takto pracovat. V praxi to pak znamená, že jakýkoli dokument můžete místo klasického vytištění na tiskárně "vytisknout" prostřednictvím tohoto rozhraní, čímž se dokument převede do podoby PDF dokumentu.

V následujícím přehledu máte několik takovýchto programů, které dokáží vytvářet dokumenty ve formátu PDF:

Zajímavou alternativou k těmto programům je možnost generování PDF dokumentu on-line prostřednictvím internetu. Tato služba většinou funguje tak, že je do webového formuláře vložen dokument (např. z MS Wordu) a systém z něj vygeneruje PDF dokument, který je pak možné uložit do svého počítače, případně jej odeslat na zadanou e-mailovou adresu. Někdy jsou ovšem tyto generátory podmíněny registrací, proto je vhodné si pozorně přečíst příslušné informace.

Uvádím alespoň dva takovéto on-line generátory:

Zpět