Odkud se berou?

V této kapitole si krátce popíšem některé způsoby získávání rastových obrázků. Nejjednodušším způspobem je využití vlastní kreativity v nějakém kreslícím programu, a tedy si obrázek namalovat. Spektrum "kreslících" programů je velmi široké, od velmi jednoduchých editorů, zvládajících pouze základní funkce takovéhoto programu, až po profesionální editory, které například využívají celé škály efektů.

Rastrové editory - Malování, PSP, Photoshop, PhotoPaint, GIMP

K nejznámějším programům patří například:

Rastrové editory napodobují kreslení od ruky, využívají jednoduchých nástrojů - tužka, štětec, guma, sprej a základních geometrických tvarů. Lze s nimi obraz překlápět, otáčet, dělat výřezy, měnit barevné tóny, jas a kontrast, retuš, rozmazání a zaostřování i některé rastrové efekty.

Zejména pro sestavování výukových materiálů k jednotlivým programům se používají tzv. screenshoty čili uložený obsah obrazovky. Obrazovku lze uložit pomocí klávesy PrintScreen, což uloží celou obrazovku nebo klávesovou zkratkou Alt+PrintScreen pro uložení aktivního okna. Existují také programy, které dokáží ukládat jen určitou část obrazovky nebo lze pomocí nich ukládat obsah obrazovky v předem stanovený čas.

K nejznámějším patří například:

Digitální fotoaparát

Velmi populární se stává digitální fotografie, zejména díky relativně nízké ceně fotoaparátů i nákladů na jednu fotografii. Digitální fotoaparát obsahuje paměťovou kartu, na kterou probíhá záznam vyfocených scén. Tyto fotografie lze přenést do počítače, kde je možné fotografie upravit, přesunout na jiné médium a popř. z nich vyrobit fotografie papírové. K fotoaparátům se dodává standardně jednoduchý program, který dokáže jednak s ním komunikovat, ale také jednoduše upravovat fotografie nebo je připravit pro fotolab.

Skener

Skenováním se většinou tištěné (papírové) předlohy převádí do elektronické podoby. Skener je připojen k počítači pomocí standardního rozhraní, v počítači je nainstalován ovladač skeneru (tzv. TWAIN) a program, který dokáže naskenovaný obraz upravit. Tyto programy dokáží pracovat s obrázkem jako s fotografií. U skenerů se také setkáváme s programy pro převod textu do elektronické podoby. Tomuto procesu se říká optické rozpoznávání znaků tzv. OCR.

Zpět