Je všechno tam, kde má být?

Základem jakéhokoli grafického vyjadřování je tzv. kompozice scény. Jedná se o uspořádání prvků na určitém ohraničeném prostoru. Zjednodušeně by se dalo říci, že je to jakýsi podfuk pro lidské oko. Autor umístí objekty tak, aby na důležité prvky scény upozornil, proto by se měla dodržovat určitá pravidla při tvorbě kompozice, z nichž nejpodstatnější jsou:


Některá tato pravidla se v praxi záměrně porušují, neboť situace scény si to žádá.

Zpět