Znáte rastrové formáty?

Tak jako u textových editorů, i zde se setkáváme s celou řadou rastrových grafických formátů. Většinou se od sebe liší způsobem použití, kvalitou, programem v němž byl obrázek vytvořen nebo v případě komprimovaných formátů použitou kompresní metodou.

Jelikož je svět počítačové grafiky po stránce grafických formátů značně rozmanitý, představíme si pouze některé, ty nejpoužívanější.

Formát BMP je velmi jednoduchým rastrovým formátem. Pro jeho vytvoření slouží například nástroj Malování, který je součástí MS Windows. Používá se zejména pro jednoduché znázornění méněbarevných informací, neboť větší barevná hloubka výsledný soubor dosti "nafoukne".

Jelikož velikost souboru, nesoucího grafickou informaci, bývá dosti častým měřítkem pro volbu příslušného formátu, podíváme se nyní do oblasti komprimovaných grafických formátů.

Formát JPG je tedy prvním z těchto komprimovaných grafických formátů. Využívá nedokonalosti lidského oka a tzv. ztrátové komprese (tzn. že při ukládání dochází k vypuštění některých úseků v obrázku). Používá se zejména v prostředí internetu, díky velikosti souboru s obrázkem. Dokáže pracovat s plnou paletou barev, a proto se používá zejména pro ukládání fotografií.

Formát GIF také využívá kompresních algoritmů, ovšem neztrátových. Jeho nevýhodou je barevná hloubka, neboť dokáže pojmout maximálně 256 barevný obraz. Také se používá ve světě internetu, tentokrát spíše k vyjádření kreslených obrázků, screenshotů (uložených obrazovek), čili obrázků s ostrými hranami.

Obrázek vlevo nemá transparentní barvu, obrázek vpravo má transparentní barvu

Mezi přednosti tohoto formátu patří možnost určení tzv. transparentní barvy, což je barva, která bude po umístění obrázku do webové stránky nahrazena barvou pozadí této stránky.

Jednoduchý animovaný obrázek

Další zajímavou vlastností tohoto formátu je možnost vytvoření jednoduché animace, tzv. animovaný GIF.

Zpět