Přístup k e-mailu poštovním klientem nebo webovým rozhraním?

Celá řada uživatelů elektronické pošty využívá mnohdy obou těchto přístupů ke své schránce, a to z mnoha důvodů. Nejčastěji v domácím prostředí používají právě poštovního klienta a na cestách či jinde mimo domov pak webového rozhraní, pokud poskytovatel e-mailu má toto webové rozhraní (je spousta poskytovatelů, kteří nabízí správu pošty pouze pomocí poštovního klienta bez možnosti webového rozhraní).

V následujících pár bodech jsou naznačeny určité výhody i nevýhody používání poštovního klienta nebo webového rozhraní. Neohlížejte se na počet kladů nebo záporů, neboť cílem je Vám tyto služby představit, ne je hodnotit.

Poštovní klient
výhoda Poštovní klient umožňuje soustředit poštu z více schránek, což je velmi pohodlné.
výhoda Po dobu psaní či čtení zprávy nemusíte být připojeni k internetu. Program se připojí až v okamžiku, kdy odesílá a přijímá nové zprávy, což je levnější např. u dial-up připojení.
výhoda Provázání adresáře kontaktů i s jinými programy, např. Hromadná korespondence v MS Wordu.
nevýhoda Poštovní klient je potřeba správně nakonfigurovat pro příjem a odesílání pošty.
nevýhoda Na všech počítačích, se kterými přijdete do styku, nemusí být poštovní klient nainstalován.
nevýhoda Poštu máte uloženu pouze na jednom místě, např. doma nebo v zaměstnání, není tedy přenositelná (pokud nemáte zapnuto ponechávání kopií zpráv na serveru).
Webové rozhraní
výhoda E-mailové zprávy můžete číst a psát kdekoli a kdykoli tam, kde je prohlížeč WWW stránek (což je dnes skoro všude).
výhoda Nemusíte mít nainstalován další program ve Vašem počítači.
výhoda Veškerou e-mailovou korespondenci máte "při sobě" kdekoli a kdykoli.
výhoda Prohlížeč WWW stránek nemusíme nijak konfigurovat, aby bylo možné pracovat s poštovní schránkou.
nevýhoda V okamžiku, kdy máte více e-mailových účtů, je nešikovné spravovat každý z nich jednotlivě, tzn. procházet a kontrolovat každý účet samostatně.
nevýhoda Po dobu psaní nebo čtení e-mailu jste připojeni k internetu a platíte tedy poplatky za připojení (pokud se momentálně připojujete způsobem, kde hradíte dobu strávenou na internetu - např. dial-up).

Pokud používáte elektronickou poštu, určitě Vás napadají i další výhody toho kterého přístupu k poště. Zkuste tedy ještě další výhody či nevýhody sepsat a můžete mi je poslat, případně je sem přidám pro další Vaše kolegy. Děkuji za aktivní účast při samostudiu.

Zpět