Elektronická úschovna

www.uschovna.cz

Elektronická úschovna je velmi zajímavá a praktická služba na internetu. Pokud hodláte někomu předat například dokumenty, texty, obrázky atp. bez toho, aby jste mu zaplnili e-mailovou schránku zprávami, jejichž přílohy budou obsahovat velké množství dat, je úschovna tím správným řešením. Naleznete ji na adrese www.uschovna.cz. Její služby můžete využívat po dobu 14 dní a odložit do ní můžete zásilku maximálně o velikosti 10 MB.

Pokud budete chtít pomocí úschovny poslat někomu zásilku, zvolte si Příjem a vyplňte předložený formulář. Zadejte svojí e-mailovou adresu, aby příjemce věděl, od koho zásilka je a samozřejmě vyplňte i adresu příjemce, na kterou bude automaticky doručen e-mail s upozorněním o uložení zásilky. Bývá vhodné připsat i krátkou zprávu pro příjemce do připravené kolonky ve formuláři. Poté již můžete tlačítky Procházet nalistovat soubory, které chcete do úschovny uložit. Po uložení souborů do úschovny teprve příjemce zásilky obdrží dříve zmiňovanou e-mailovou zprávu.

Při vyzvednutí zásilky je možné postupovat dvojím způsobem:

Po vyzvednutí zásilky dojde k jejímu vymazání, aby nedošlo k zahlcení úschovny starými a nepotřebnými zásilkami.

Podobnou službu nabízí i Bluetone Depo, kde máte k dispozici 50 MB po dobu 48 hodin.

Před vlastním používáním obou služeb si pozorně pročtěte jejich pravidla!

Zpět