Úkoly a cvičení

 1. Přihlaste se do naší diskuzní skupiny zasláním e-mailu na adresu lektora (lektor@markonet.cz). V kolonce Předmět (Subject) uveďte slovíčko subscribe-df.
 2. Na adresu lektora zašlete URL adresu zajímavé WWW stránky (v českém jazyce), jejíž obsah a tématika je zajímavá a vztahuje se k Vámi vyučovanému předmětu.
 3. Vyhledejte na českém internetu zajímavé informace o e-learningu, zpracujte z nich krátkou rešerši v textovém editoru a vložte ji jako přílohu e-mailu, který zašlete na adresu lektora.
 4. Prostudujte provozní řád pro používání Úschovny (www.uschovna.cz).
 5. Vyhledejte na internetu 4-5 diskuzních skupin s tématikou škola, školství, výuka atp., do jedné z nich se přihlaste a zkuste vložit svůj příspěvek k probíranému tématu. Informujte o této aktivitě lektora.
 6. Pokuste se v několika větách zamyslet nad tím, jak by se dala využít diskuzní skupina při výuce Vašeho předmětu. Jaké by byly výhody a nevýhody tohoto způsobu výuky?
 7. Vyzkoušejte si chat se svými žáky. Krátce napište, co Vás žáci při "chatování" naučili a čím Vás překvapili. Zprávu pošlete lektorovi.
 8. Nasměrujte veškerou příchozí poštu od lektora (pomocí filtru) do speciální složky, kterou si sami vytvoříte.
 9. Přihlaste se do nějakého bezplatného, kratšího on-line vzdělávacího kurzu a absolvujte jej. Formou e-mailu pošlete lektorovi krátkou zprávu o výsledcích a dojmech z tohoto kurzu.
 10. Jak je možné bojovat proti spammingu (nevyžádané poště)? Pošlete lektorovi a ostatním uživatelům školení štafetově e-mailovou zprávu, kde každý účastník přidá jeden způsob tohoto boje.
 11. K čemu se využívá elektronický podpis?
 12. Kde se můžete v praxi setkat s elektronickým podpisem? Popište konkrétní situaci.
 13. Je možné digitálně podepisovat i elektronické dokumenty (např. dokumenty z MS Office)?

  Zpět