Zavoláš mi, nebo si pustíme videokonferenci?

Neustále se zvyšující rychlost internetu dává uživatelům až netušené možnosti při používání této celosvětové počítačové sítě. Mnohem častěji se po internetu přenášejí multimédia, tedy zvuk, obraz a video. Na obrazové prostředky jsme se již zvykli, ale dnešní možnosti jsou již mnohem dál.

Přenos zvuku se využívá např. pro vysílání internetových rádií nebo internetovou telefonii (IP telefonii).

Dnes již nikoho nepřekvapí, že kromě běžných informací z rádia si tyto informace může poslechnout i po internetu. Rádia většinou umožňují poslouchat své vysílání v několika stupních kvality přenosu, čímž dávají šanci i uživatelům s pomalejšími druhy připojení.

Pro poslech internetových rádií je zapotřebí mít v počítači zvukovou kartu a nainstalován přehrávač těchto médií, např. Real Audio Player nebo Windows Media Player.

IP telefonie prostřednictvím datových sítí dokáže přenášet zdigitalizovaný hlas. Nejjednodušší variantou je volání z počítače na počítač. Využívá se k tomu běžných protokolů internetu a příslušného programového vybavení. K nejznámějším programům v této kategorii patří:

V současné době se již objevila i první vlaštovka, která umožňnuje uživatelům dovolat se z počítače na pevnou linku s názvem The VoipBuster! (pro další volání je nutná registrace a uhrazení příslušného poplatku).

Pro videokonference se využívá podobných prostředků jako pro IP telefonii. Jelikož se po běžných internetových protokolech přenáší mnohem více informací, vyžadují i výkonnější připojení, neboť kromě zvuku se přenáší i obraz. Pro nejjednodušší videokonferenci nebo spíše videochat je zapotřebí tzv. web kamera a příslušný software. K nejznámějším patří například:

Zpět