Přílohy nejen k masu

Dnes již není elektronická pošta určena jen pro posílání textových informací, ale využívá se ve značné míře i možnost vkládání příloh ke zprávě. Takovouto přílohou může být jakýkoli soubor, který najdete ve svém počítači, nejčastěji to pak bývají dokumenty, tabulky, obrázky, hudební soubory atp.

Připojení přílohy k e-mailu není nijak složitá věc. Vložit ji můžete při vytváření nové zprávy buď ikonkou s příslušným popiskem, nebo je tato možnost skryta v nabídkové liště pod popiskem Vložit soubor jako příloha nebo podobným.

Dosti důležitou vlastností přílohy je její velikost (objem dat). Velikost přílohy, která se dá tejště tolerovat, je kolem 200 kB. Větší přílohy se od Vás i k Vám načítají dosti dlouho. Navíc musíte brát v potaz i velikost e-mailové schránky příjemce takovéhoto dopisu. Jak se tedy zachovat v případě, že potřebujete přiložit soubor mnohem větší? Nabízí se hned několik řešení:

  1. Soubor zkomprimovat pomocí komprimačního programu (např. WinZip)
  2. Pro přenos souboru k adresátovi využít jinou cestu než e-mail
  3. Pokud se jedná např. o dokument obsahující nějaké koncepty, poslat raději tento dokument bez obrázků či dalších prvků, které velikost dokumentu nafukují
  4. Pro přenos velkého objemu dat (desítky, stovky ba i tisíce MB) raději využijte přenositelných záznamových médií, jako jsou CD-R, CD-RW nebo DVD-disky, přenosné pevné disky nebo stále populárnější Flash paměti (tzv. rtěnky)
  5. Zvažte, zda-li je příloha u e-mailu vůbec důležitá. Někdy se stačí přímo ve zprávě trochu více o daném problému rozepsat.

Právě přílohy e-mailů se staly dosti velkým strašákem. Proč? Někteří uživatelé, kteří se nedrží Desatera přikázání počítačové etiky (dočtete se o něm později), přílohy zneužívají a vkládají do ní virem napadené soubory. Pokud obdržíte e-mail s přílohou, určitě byste ji hned neměli spouštět. Nejvhodnější je přílohu uložit na pevný disk a prověřit ji nějakým antivirovým programem (nejlépe pokud obsahuje poslední virovou aktualizaci).

Pokud je Váš počítač napaden nějakým virem, můžete se stát nevědomky právě takovou osobou, která rozesílá vir dále do dalších poštovních schránek. Abyste se tomu vyhnuli, měli byste používat dnešních moderních antivirových programů, které dokáží kontrolovat příchozí i odchozí poštu z Vašeho počítače. Někdy bývá tento antivirový program umístěn přímo na serveru, který s poštou pracuje.

Zpět