Pořádek ve skříni i v poště

Pořádkumilovní kolegové by nikdy nehledali svoji pravou ponožku ve spíži, ale určitě ve skříni, kde mají ostatní ponožky. Stejně je to i s elektronickou poštou. Pokud jí dáte nějaký řád, bude se Vám s ní pracovat mnohem pohodlněji a rychleji.

Onen řád zajišťuje třídění pošty do složek či podsložek, které si můžete vytvářet sami (většinou kliknutím pravého tlačítka myši na hierarchicky výše postavené složce).

Složky v MS Outlook Express

Třídění pošty je možné buď ručně nebo automaticky podle zadaných pravidel (někdy též filtrů).

Ruční třídění spočívá v přetažení zprávy z jedné složky do jiné (pozn.: můžete vytvořit i kopii zprávy, to potom při tažení myši ještě držíte stisknutou klávesu CTRL).

Automatické třídění pošty je závislé na určitých pravidlech, která musíte nadefinovat. Můžete například definovat pravidlo, kdy veškerá příchozí pošta z dané e-mailové adresy bude automaticky přesouvána do zadané složky. V případě, že zadanou složkou je Koš, pravidlo zajistí automatické smazání zprávy po jejím přijetí. Tomuto se též říká blokování odesílatele. Některé poštovní programy umožňují blokovat nejen jednotlivé uživatele, ale též celou skupinu, např. v jedné doméně.

Nastavení těchto příjemných vlastností e-mailu je většinou v nabídce Nástroje nebo Nastavení a vztahuje se jak na poštovní programy, tak i pro webové rozhraní.

Zpět