Na co učebnice, máme přece internet

E-learning je definován jako efektivní využívání ICT v procesu vzdělávání.

Existují dva základní druhy e-learningu, které se dále dělí:

Jelikož je toto multimediální vzdělávání složeno z psaného textu, mluveného slova, video sekvencí, schémat, grafiky, řady lekcí a testů, zvyšuje tak efektivitu učení.

Proč tedy zvolit cestu e-learningu?

výhoda Časová flexibilita
výhoda Individuální studijní plán
výhoda Interaktivní cvičení
výhoda Kontrola znalostí
výhoda Snadná aktualizace
výhoda Originalita a vtip
výhoda Snížení vzdělávacích nákladů
výhoda Názornost
výhoda Posílení firemní kultury
výhoda Absence nákladů nutných pro klasická školení
výhoda Snadná kombinace s jinými formami výuky

Závěrem snad ještě několik ukázek e-learningových kurzů od renomovaných společností:

Zpět