Posíláme kopie

O možnosti zasílání kopií e-mailu dalším příjemcům zajisté víte, proto tuto kapitolku berte spíše jako opakovací. Nemá smysl sestavovat jeden dopis vícekrát, aby jej bylo možné poslat najednou několika příjemcům. Pro tento účel se používá kopie zprávy. Kopie může být buď řádná nebo skrytá.

Pro zaslání Řádné kopie stačí vyplnit korektně kolonku Kopie: (Cc:) dalšími e-mailovými adresami, které se většinou oddělují středníkem. Příjemce takovéto kopie uvidí v hlavičce e-mailu, komu ještě byla zpráva doručena, což může být někdy na škodu. Proto se používá Skrytá (někdy též Slepá kopie). Příjemce takovéto kopie v hlavičce neuvidí, komu ještě byla tato zpráva doručena.

MS Outlook Express - vytvoření nové poštovní zprávy a kopií

Skrytou kopii vytvoříte vyplněním kolonky Skrytá (nebo Slepá) kopie: (Bc:). S jednotlivými adresami se zachází stejně, jako v případě kopie řádné.

V programu MS Outlook Express standardně kolonka pro Skrytou kopii není zapnuta. Pro zapnutí musíte sáhnout, při psaní nové zprávy, do nabídky Zobrazit - Všechna záhlaví.

Zpět