Sežeň lidi, uděláme konferenci

Na internetu se můžete setkat s celou řadou konferencí. Obecně je dělíme do následujících dvou skupin:

a ty je možné ještě dělit na:

Moderované konference mají oproti nemoderovaným tu výhodu, že její vedení má na starosti nějaký člověk, který uveřejňuje pouze ty příspěvky, které jsou k danému tématu a neporušují nijak pravidla této konference. Do této konference se může zapojit každý, kdo odešle e-mailovou zprávu na předem dohodnutou adresu moderátora. Ten potom případně příspěvek do konference zařadí, což se ale projeví až po určité době. To je právě nevýhoda tohoto druhu konferencí.

E-mailové konference využívají tzv. distribučních listů. Distribuční list pak zajišťuje, že e-mailová zpráva s příspěvkem je rozeslána všem jeho účastníkům a ti si můžou Váš příspěvek přečíst ve své poště. Vy tedy jako účastník tohoto druhu konference nemáte přímý kontakt s jednotlivými uživateli.

Webové konference jsou nejjednodušším typem konferencí a je jich po internetu rozmístěno velké množství. Pro vložení či čtení příspěvků se využívá webového rozhraní zpřístupněného prohlížečem WWW stránek. Pomocí jednoduchého formuláře pak můžete vkládat své příspěvky nebo reakce na příspěvky již existující.

Ještě, než se zapojíte do nějaké konference, přečtěte si pozorně její pravidla, abyste nebyli překvapeni, když Vás po nějaké době z konference vyloučí, např. pro nevhodné chování nebo dlouhodobou neaktivitu. Každá konference má svá pravidla, která je nutno bezpodmínečně dodržovat. Ještě snad jeden tip, než se zapojíte do nějaké konference. Projděte si zveřejněné příspěvky a zvažte, zda je tato konference opravdu na téma, kterého se chcete zúčastnit, nebo zda již není "mrtvá". Mějte na paměti, že si konferenci můžete založit klidně sami, ale musíte o ní dát vědět světu, aby se do ní vůbec někdo zapojil.

Kde se tedy můžete seznámit s konferencemi?

Zpět