Smajlíci a podobná havěť

Při on-line komunikaci, ale nejen tam, se často používají tzv. emotikony (někdy též Smileys, česky smajlíci) pro vyjádření aktuálních pocitů zúčastněných osob. Je to drobné přiblížení situace, pocitů a nálad, což je bohužel při elektronické komunikaci vyloučeno z psaného textu vypozorovat.

Akronymy jsou zkratky tvořené (narozdíl od smajlíků) výhradně z písmen. Jedná se o zkratky pro často používaná slova či slovní spojení. Většina běžně používaných akronymů je převzata z angličtiny.

Tyto zkratky používejte jen při osobní či méně formální formě komunikace. Velmi důležité je, aby i adresát sdělení rozuměl zkratkám stejně jako vy a nedocházelo tak k nepochopení či dokonce špatnému pochopení vlastního sdělení.

Zpět